उम गुइया म्यूजिकल एट्रावेस दास युग - टॉलरेंट प्लैनेट

उम गुइया म्यूजिकल एट्रावेस दास युग

नियमित रूप से मूल्य
$ 120.00
विक्रय कीमत
$ 120.00
नियमित रूप से मूल्य
बिक गया
यूनिट मूल्य
प्रति 
कर सहित। शिपिंग चेकआउट पर गणना।

एस्टे कर्सो कॉन्टेम उम गुइया एट्रावस डास एरास डे वेरियस टिपोस डी मुसिका क्लैसिकिका, पैरा वर्मोस कोमो इला इवोलुइउ कॉम ओ नोसो साइक्यूइस्मो! एस्टे करसो ताम्बे इनलुइ उमा सूची डी एस्कटे इंस्पिरडोरा।

सहिष्णु ग्रह सी डिडिका एक एपीओयर हार्मोनिओसमेंटे एक एडाकोस डीएएस मल्हेरेस डी कोर ना पोलिटिका ई नास फाइनेंस।

ए म्यूसिका मंदिर सिदो यूदा कोमो यूमा फॉर्मा डे एन्ट्रेटेनमेंटो एओ लोंगो दा हिस्टोइरिया, मस वोकिया सबिया क्यू ताम्बे पोदे सर् यूडा पैरा मेलोरर ए फंके सेरेब्रल ईओ रिलैक्सेंटो? सिम, वोकाउ ओविउ डायरिटो। É एस्ट्रुटुरा ई, मेलोडियास लेंटस दा मायोरिया दा म्यूज़िका क्लैसिका, एस्पेसिफ़ेक्टे, क्यू क्रिएम यूफिटो शांतोते नो यूविनेट। Isso se deve à liberação de dopamina, que é a substância química natural do corpo que melhora o humor de uma pessoa e também bloqueia a liberaç doão estresse।कॉम ए पाज़ ई विब्राज़ो दा नेचरजा नो कोमांडो, एक टॉलरेंट प्लैनेट लिमिटेड रेनुइ एस्किटोरेस, इम्प्रेसोरियोस ई पिसक्वाडोर्स इंस्पिरादोस पैरा एस्क्रेवर कर्सोस पैरा ए ह्युमिडैड, एम अस्सुतोस क्यू क्रिएम यूमा ओन्दा डे सस्टेनेशिया सस्टेनेवल डेथ डेंटल डेलीज़ डेलेक्टर्स।

एमे नोसो प्लानेटा, अमे नोसो पोवो।