ओ पोडर डू नोसो सिस्टेमा डे क्रेनेकास - टॉलरेंट प्लैनेट

ओ पोडर डू नोसो सिस्टेमा डे क्रेनेकास

नियमित रूप से मूल्य
$ 200.00
विक्रय कीमत
$ 200.00
नियमित रूप से मूल्य
बिक गया
यूनिट मूल्य
प्रति 
कर सहित। शिपिंग चेकआउट पर गणना।

नोसो सिस्टेमा डे क्रेनेकास इउमा फॉर्का इनविसवेल पोर ट्रेस डे नोसो कॉम्पोर्टेंटो। ओ कतार एक्रेडिटामोस इम्पल्शियोना ओ क्यू फैज़ामोस, ईओ क्यूओ फ़ेज़ेमोस निर्धारणिना ओ क्यू अलकेनकैमोस। Nosso sistema de crenças é uma das forças mais fortes que afetam todas as decisases que tomamos। Quando uma crença é forte, ela afeta nosso desempenho e resiliência।

Nossa crença se torna nossa realidade। एक सिरियाका डी सिस्टेमास डे क्रेनेका प्रोवेवेलमेंटे कोमा कॉम एक प्रॉप्रिया मानवतावाद। ए हबिलिडेड डिस्टिस्टमेंट ह्यूमन डे पेंसेर एब्स्ट्रैटामेंट ई से कॉम्यूनिकर सोब्रे कोइअस अलम डू "एक्वी ई अगोरा" पोड टेर लेवाडो आ कैरियाको टैया डिआ डिसास मिस्टरियोसस।

एस्टे कर्सो कोबरे के रूप में स्पेसरेंट áreas em que nosso sistema de crenças pode afetar nossa vida cotidiana। एस्टे करसो ओ अजुदार एक एँतो कोमो फेजर ओम् टेस्टे मस्कुलर ई लेहे डेरा उमा लिसा डे क्रेंकस क्यू पॉडेम एस्टर लिमिटो स्यू एस्टिलो डे विडा पैरा डेकोनाकार ओ स्यूसो!

सहिष्णु ग्रह सी डिडिका एक एपीओयर हार्मोनिओसमेंटे एक एडाकोस डीएएस मल्हेरेस डी कोर ना पोलिटिका ई नास फाइनेंस।

कॉम ए पाज़ ई विब्राज़ो दा नेचरजा नो कोमांडो, एक टॉलरेंट प्लैनेट लिमिटेड रेनुइ एस्किटोरेस, इम्प्रेसोरियोस ई पिसक्वाडोर्स इंस्पिरादोस पैरा एस्क्रेवर कर्सोस पैरा ए ह्युमिडैड, एम अस्सुतोस क्यू क्रिएम यूमा ओन्दा डे सस्टेनेशिया सस्टेनेवल डेथ डेंटल डेलीज़ डेलेक्टर्स।

एमे नोसो प्लानेटा, अमे नोसो पोवो।