Cha lành âm thanh và l ki khai - सहिष्णु ग्रह

Cha lành thanm थान và l ki खाइ

नियमित रूप से मूल्य
$ 2.00
विक्रय कीमत
$ 2.00
नियमित रूप से मूल्य
बिक गया
यूनिट मूल्य
प्रति 
कर सहित। शिपिंग चेकआउट पर गणना।

थुइक रुंग cổ ợưốc sụ dđểng ị làm dịu tâm trí và mí r trng trái tim। Ạm thanh & âm thanh tÂo ra các sóng rung động chữa bmnh làm tăng dăng nưng lượng tự nhiên, giút mở ra và hiỉu lạnh trường lực t & c & & & & & & & & & Trun vào tâm hền b nn nh rng rung động hồi phủc cụa bát hát pha lê, bát thiền Tây Tng & nĩa điều chỉnh chuyên dụng।

Kha hồc này bao gựm sò hợa hủp của các nnn văn hóa khác nhau coi âm nhạc là ngưọi chữa bệnh। Đánh thĐc tinh chất thu kn khi vt và nâng cao sỏc khứe toàn diện của bạn। Cảm nhản những rung cữm ch la lành!